در مواقع بحرانی چگونه کمک کنیم؟

وقتی بحران یا موقعیت دشواری همچون سیل، زلزله و… پیش می‌آید، غریزه حکم می‌کند که به‌ یکدیگر نزدیک‌تر شویم، برای جبران خسارت به شدت کار کنیم و موقعیت را به حالت عادی برگردانیم. ما به شکل ناخودآگاه، می‌خواهیم هم از خودمان و هم دیگران محافظت کنیم. با این‌حال، این رویکرد می‌تواند به شدت مخرب باشد اگر ندانیم چگونه…