شما می توانید با فروش محصولات خود به نفع کودکان و مادرات سرپرست خانواده از آنها حمایت نمایید. انجمن حمایت از کوذکان چتر نیلی با فعالیت در حواشی استان اصفهان توانسته تا اثرات مثبتی را در بین افراد آسیب دیده ی این مناطق ایجاد نماید. بازار مهر که با همت بانیان و خیرین خارج از ایران به وجود آمده تا اینکه بتواند به کودکان و زنان سرپرست خانواده از طریق فروش محصولات آنها دست یاری رساند.

یکی دیگر از فعالیت های مد نظر بازار مهر این است که بستری را فراهم نماید تا افراد محصولاتی که نیاز ندارند و ارزش نسبی دارند را در معرض دید قرار دهند و با فروش آنها به نفع افراد هدف، خدمتی را به ارمغان آورند.

شما می توانید برای فروش محصول خود، فرم زیر را تکمیل نموده و یا از طریق صفحه ی تماس با ما با شماره های درج شده در تماس شوید.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]